• slider
 • slider
  JU MUZEJ I GALERIJA TIVAT
Dobrodošli

Kompleks Buća

onview
Muzej i Galerija - Tivat

Savjet JU Muzej i galerija Tivat • Direktorica:
 • Član Savjeta:
 • Član Savjeta:
 • mr Jelena Bošković
 • Sanja Francesković
 • Karla Matijević
 • Predsjednica Savjeta:
 • Član Savjeta:
 • Predstavnik zaposlenih:
 • Biljana Vlahović
 • Stevan Novosel
 • Dušica kovačević
 1. testimonial
 2. testimonial
 3. testimonial
 4. testimonial
 5. testimonial

“Umetnost je eliminаcijа nepotrebnog.”

Pablo Pikaso

"Veliki umjetnik nikada ne vidi stvari onakvima kakve jesu. Kad bi ih vidio takvima, više ne bi bio umjetnik."

Vincent Van Gogh

"Bez umjetnosti nemoguće je shvatiti psihičku strukturu čovjeka."

Michelangelo

Umetnost je jedina ozbiljna stvar na svetu. A umetnik je jedina osoba koja nikad nije ozbiljna."

Oscar Wilde

"Umetnost nije ono što vidiš, već ono što učiniš da vide drugi."

Edgar Degas

Sledeće izložbe

Ponedeljak

Muzej i Galerija TivaT 19:00h

Izložba "Umjetničke vještine i kreativnost Tivćanki", prvi put je organizovana 2014. godine. Ideju i koncept izložbe osmislila je Dušica Kovačević, u cilju promocije dama koje se bave umjetničkim stvaralaštvom.

Events

Petak

Muzej i Galerija Tivat 20:00h

Rođen 19, H.1963. U Bileći, BiH, sam je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju. 1990. godine diplomirao sam na Filozofskom fakultetu u Nikšiju, na pedagoškom odsjeku, kao nastavnik likovne kulture, pokrenuo je godišnju radio u Bileji.

“Umjetnost je eliminаcijа nepotrebnog.”