Održana promocija knjige Liber de Bellila akademskog slikara Zorana Mujbegovića

2023-07-25T18:09:34+00:00

U okviru restospektivne izložbe "Pozornica snova" akademskog slikara Zorana Mujbegovića JU Muzej i galerija Tivat u saradnji sa Udruženjem Šta hoćeš, Turističkom organizacijom Tivta, MZ Krtoli i nesebičnoj pomoći Centra za kulturu Tivat. Na promociji knjige govorili su nautički inženjer Vasko Momčilović,  potpredsjednik Opštine Tivat Jovan Brinić, Ivan Starčević iz Matice Boke i akademski slikar Zoran Mujbegović, govorili su o krtoljskom jeziku, ambijentalnim cjelinama, kuhinji, raštanu, rakiji maginjači, običajima, arhitekturi, imenima. Moderator je bila Danijela Đukić, direktorica JU Muzej i Galerija Tivat a krtoljski đaci koje je pripremila nastavnica Biljana Kecojević, Staša Stanjević, Stefan Stanjević, Nikolina Radovič, Andrijana [...]