Loading Events

Veljo Stanišić rođen je 1964. godine u Nikšiću, diplomirao je na grafičkom smjeru na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1989. godine. Prethodno je u Nikšiću završio dvogodišnje studije likovne umjetnosti na Nastavničkom fakultetu.

Samostalno je izlagao u Njujorku, Parizu, Sarajevu, Beogradu, Podgorici, Prijedoru i Kragujevcu, kao i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Go to Top