Otvorena izložba “Evolucija” autora Velja Stanišića

U JU Muzej i galerija Tivat sinoć je otvorena izložba “Evolucija” autora Velja Stanišića. Ispred institucije prisutne je pozdravio muzejski pedagog i akademski slikar Zoran Kruta, a izložbu je otvorio predsjednik Likovne kolonije Andrija Radulović.

“Ove slike vas tjeraju da se zamislite, da oslušnete, da se pokrenete. Slikarstvo Velja Stanišića ne postavlja pitanja, ono bojom i linijom otvara i dodiruje, sagledava i traga za postojanjem, za smislom,” istakao je Radulović. “Kao što kost svijetli u dubinama morskim i zemljici crnoj, i u kamenu očuvana magmom, vatrom, da se jednom probudi, tako i kod njega svijetle te tačke, ti tragovi postojanja i nestajanja, obnove i stvaranja. Naravno, usvojene i osvojene neprikosnovenim modernim likovnim jezikom. Ali svojim osobenim jezikom boja, koje je probudio nenamjerno i namjerno, koje govore o njemu i njegovim idejama, više sanjajući buđenja nade – nade za čovjeka, za prirodu, za svijet.”

The exhibition “Evolution” by Veljo Stanišić opened last night at the Museum and Gallery Tivat. Museum pedagogue and academic painter Zoran Kruta greeted the attendees, and the exhibition was opened by the president of the Art Colony, Andrija Radulović.

Radulović highlighted the impact of Stanišić’s work: “These pictures make you think, listen, and move. Velja Stanišić’s painting does not ask questions; it opens and touches with color and line, perceives and searches for existence, for meaning.” He further emphasized the artist’s unique use of color, comparing it to the way bones shine in the depths of the sea and earth, preserved by magma and fire. “Of course, adopted and conquered unchallenged modern artistic language,” Radulović added, “But with his unique language, the language of colors, which he awakened unintentionally and intentionally, which speaks about him and his ideas, more dreaming of the awakening of hope for man, nature, and the world.”

#art #museum #gallery #artist #tivat

2024-07-02T12:27:55+00:00
Go to Top