Otvoren je javni poziv za sve fotografe/kinje iz Crne Gore na temu “Tranzicija”. Izložba će biti organizovana u Tivtu, u javnoj ustanovi “Muzej i galerija Tivat” u okviru festivala fotografije “Tivat Photo Days”.

Konkurs je otvoren od 15.03.2024. do 31.03.2024. Minimalan broj fotografija po autoru je pet, a maksimalan osam fotografija. Primat će imati konceptualni radovi, kao i radovi koji su nastali u protekle dvije godine. Takođe, mogu se slati i fotografije koje su nastale ranije. Dokumentarna fotografija je najautentičniji izraz prikazivanja istine, a kada autor uvede svoju unutrašnju poetiku, serija fotografija dobija umjetničku notu.

U okviru “Tivat Photo Days” biće organizovan okrugli sto na temu “Savremena dokumentarna fotografija” kao i predavanje na temu “Autorska prava i intelektualna svojina”. Festival će organizovati edukativnu radionicu za djecu na temu “Fotografija i ekologija”. Osim izložbe na temu “Tranzicija” na festivalu će biti upriličeno otvaranje izložbe crnogorskog umjetničkog fotografa Voja Radonjića – “Očaravajuća lakoća fotografisanja”.

Otvaranje izložbi će biti petog aprila i trajće petnaest dana, a program će trajati dva vikenda. Organizator festivala je NVO “Fluid Drum” iz Tivta sa partnerom javnom ustanovom “Muzej i galerija Tivat”.

Fotografije koje se šalju za konkurs pojedinačno imenovati po principu – ime i prezime autora, redni broj fotografije (janko_janković_1) – Imenovati rad, odnosno seriju fotografija i označiti godinu nastanka. Dozvoljena je minimalna obrada fotografija (svjetlo, krop, kontrast, boja, crno-bijela) – Slati format fotografije – jpg, 1500 piksela duža ivica kao i originalnu veličinu fotografija spremnu za print, u posebnim folderima.

Prijave sa radovima slati na mail: tivatphotodays@gmail.com.

Autorska prava: Sva autorska prava na poslate fotografije ostaju u vlasništvu autora tih fotografija, a u muzeju se kopije fotografija arhiviraju. Organizatori se obvezuju sve fotografije potpisivati imenima i prezimenima autora prilikom korištenja na izložbenim postavkama, i u reklamne svrhe u svim digitalnim, printanim i televizijskim medijima, a koje se tiču ove izložbe.

*Organizator zadržava pravo za eventualne izmjene pravila konkursa o kojima su dužni pravovremeno obavijestiti javnost. Svi autori koji se prijave na konkurs potvrđuju da prihvataju sva gore navedena pravila učešća.

Šeruj ovaj post!