Loading Events
Izložbu čini 20 ilustrovanih nematerijalnih kulturnih dobara naše zemlje, koje je radila studentkinja Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Isidora Avramović.
Svečanost je započela obraćanjem potpredsjednika Opštine Tivat, dr Andrije Petkovića, koji je naglasio da je od 20 prikazanih nematerijalnih kultunih dobara, čak devet sa područja Boke Kotorske, riznice kulture. Direktorica JU Muzej i galerija Tivat, Danijela Đukić, podsjetila je prisutne da su sve aktivnosti ove institucije usmjerene ka podizanju svijesti o zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara, sa osvrtom na UNESCO Konvenciju 2003. Takođe je istakla da je JU Muzej i galerija karika između različitih generacija, koja mora da djeluje u pravcu povezanosti sa lokalnom zajednicom i njihovom baštinom, kao i da institucija intezivno radi na incijativama za zaštitu elemenata nematerijalne kulturne baštine Tivta. U daljem radu, JU Muzej i gaerija Tivat će nastojati da intenzivno radi na prijedlogu i inicijativama za zaštitu elemenata nematerijalne kulturne baštine Tivta, kako bi valorizovali tivatsko lokalno kulturno nasljeđe i ovim putem upućujem poziv na predlaganje inicijativa, jer je UNESCO Konvencija upravo bazirana na lokalne zajednice i održivost.
Izložbu je otvorila dr Maja Ćetković, VD direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara, koja je govorila o važnosti nematerijalnih kultunih dobara kao živog nasljeđa i kolektivne memorije, i našoj obavezi da ih njegujemo i čuvamo od zaborava, kao dragocjenu neprocjenjivu vrijednost.
Direktorica Danijela Đukić poklonila je komplete kataloga o izložbi prisutnim predstavnicima institucija od značaja za obrazovanje i kulturu: direktorici SMŠ Mladost, Mariji Čučković, nastavnici OŠ Dragi Milović, Katici Čavor, direktorici JU Muzička škola, Zorani Jovanić, direktoru Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, Srđanu Kruniću i direktorici TO Tivat, Danici Banjević.
Go to Top