Loading Events
Obilježavanje Dana Mediterana u JU Muzej i galerija Tivat 28.11. u 18.00 časova
Manifestacija se obilježava već par godina u više zemalja promovišući zajedničke vrijednosti, kulturu i specifičnosti. Promocija međunarodnog praznika i aktivnosti na ovaj dan vidljiva je na međunarodnoj mapi kao doprinos JU Muzej i galerija Tivat muzejskoj zajednici, promociji istraživačkog rada, skretanju pažnje i širenju svijesti o karakteristikama koje nas povezuju, etno-antropološkim i socio-kulturnim odrednicama, pomorstvu i pomorskoj trgovini i promociji pomorskih lica Boke pomorske.
JU Muzej i galerija Tivat 28.11. sa početkom u 18.00 časova organizuje izložbu i predavanje „Ivo Vizin kroz istorijska dokumenta“. Predavanje će održati kapetan Predrag Kuzmanovski, Siniša Luković, novinar i publicista i etnološkinja-antropološkinja Danijela Đukić direktorica JU Muzej i galerija Tivat.
Dugoročni projekat ima za cilj umrežavanje gradova sa obje strane Mediterana sa ciljem pokretanja mobilnosti, inkluzivnosti i promocije obalnih mediteranskih zajednica uključivanjem brojnih aktera.
Najava izložbe i predavanja može se pogledati na sajtu Unije Mediterana https://mediterraneanday.com/agenda i Mreže evropskih muzejskih organizacija https://www.ne-mo.org/news-events/events
Go to Top