JU Muzej i galerija Tivat u saradnji sa OŠ “Drago Milović” Tivat povodom Međunaridnog dana muzeja organizuje edukativnu radionicu za djecu.
Međunarodni dan muzeja, koji se sinbolično obilježava svakog 18.maja od 1977 godine, ove godine pod temom “Muzeji za edukaciju i istraživanje”.
Radionica ,,Moj savršeni muzej” predviđena je za učenike VIII razreda. Učenici će se upoznati sa nastankom i razvojem muzeja, edukacijom kao cjeloživotnim procesom učenja, dostupnošću, očuvanjem ali i međusobnom saradnjom.
Istraživaće se muzeji u Boki Kotorskoj, osmisliće se moto na temu: ,, Muzej i mladi” ali i napraviti eksponat za muzej budućnosti.
Radionicu će voditi profesorice istorije Sanja Tujković i Ivana Kovačević OŠ. “Drago Milović” Tivat.