JU Muzej i galerija Tivat uz pokriviteljstvo Opštine Tivat objavljuje javni poziv za novoustanovljeni “Tivatski likovni salon Pean – Sindik”. Poziv je otvoren za slikare ex YU regiona, od 1. marta do 1. avgusta. 2024.

JU Muzej i galerija Tivat, već dugo radi na poboljšanju kako muzejskog tako i likovnog života ustanove. Na predlog svog člana, slobodnog umjetnika, slikara Mila Albijanića, Savjet ove institucije kulture je kreirao i usvojio pravilnik o novoustanovljenom likovnom salonu.

“Uzeli smo imena dva, za Tivat izuzetno važna umjetnika koji su svojim imenom i stvaralaštvom zadužili naš grad. Anton Pean i Miljenko Sindik dva su simbola tivatskog slikarstva. Salon je posvećen sjećanju na njih i njihovo djelo. Sa ovim salonom Tivat i posebno naša Ustanova, znatno će uticati na jačanje renomea grada i ustranove na kulturnom nebu Crne Gore i regiona” – istakao je idejni tvorac salona Mile Albijanić.

“Muzej i galerija Tivat na čijem sam čelu, sa zadovoljstvom je prigrlila ovakav projekat i sa posebnom pažnjom će ga njegovati, uz ambiciju da preraste u jedan od najperspektivnijih likovnih događaja u regionu” – istakla je ovim povodom direktorica Muzeja i galerije Tivat Danijela Đukić.

Nagrade:

  • Grand Pri: 3.000 €
  • II mjesto: 2.000 €
  • III mjesto: 1.000 €
  • 10 ravnopravnih pohvala.

Uslovi i tema:

  • Likovna umjetnost.
  • Slobodna tema.
  • Elektronskim putem poslati kvalitetnu fotografiju u JPG formatu u visokoj rezoluciji (300dpi).

Kako aplicirati?

Pravilnik i aplikacioni formular možete preuzeti klikom na linkove.

Prijave slati na email adresu tivatski_likovni_salon@muzejigalerijativat.me

Šeruj ovaj post!